Интеграция и социални умения

Социалната интеграция на деца и младежи в риск, които подкрепяме в България, е един от ключовите приоритети на Сдружение ЗОВ. Ние вярваме, че най-добрият начин да постигнем всичко това, е чрез развиването на основни социални умения на рисковите групи и възможности за приобщаването им към местната общност. Начините, чрез които това се реализира:

 • Развиване на потенциала на деца в риск, отглеждани извън семейна среда. Подкрепа и насърчаване на децата за участие в подходящи за тях дейности и развиване на умения и таланти през свободното им време чрез извънкласни форми и клубове по интереси: обучителни курсове и програми по английски език; занимания с компютри; народен фолклор; спортни дейности и участие в спортни състезания на местно и национално ниво; групова работа: тренинги, свързани с изкуство (рисуване, музика, танци) и спорт за развиване на социални умения сред рисковата група деца; арттерапевтични занятия и групови занятия с деца в риск с цел подобряване на социалните им, комуникативните и когнитивните им умения и способности.
 • Дейности за придобиване на житейски и битови умения за самостоятелност – готварство; грижа за градината; отглеждане на цветя; поддържане на бита; информиране за битови и обществени проблеми и проблеми на заобикалящата среда.
 • Консултиране, артзанятия и групови занятия с деца в риск, деца с увреждания и деца, отглеждани в институции/резидентни услуги, с цел подобряване на социалните им и когнитивни умения.
 • Индивидуална подкрепа, която включва менторска доброволческа програма и индивидуална работа с деца в риск, отглеждани извън семейна среда, с цел компенсиране на социалната изолация. Също така ги насърчаваме да създават контакти и приятелства извън рамките на ЦНСТДМ. Целим постигането на доверителни отношения със значим възрастен – ролеви модел на близка до децата възраст и развиване на умения за общуване; създаването на емоционални и връзки с други хора и развиването на способности за емоционално свързване. Предлагаме индивидуална подкрепа на децата в решаване на различни трудности и казуси от техния живот – преодоляване на поведенчески проблеми, конфликти, проблеми в общуването.
 • Приобщаване към местната общност – организиране на тематични благотворителни базари с участието на деца и доброволци – изготвяне на сувенири и артизделия.
 • Подготовка на деца за състезания, фестивали и конкурси на местно, регионално и национално равнище. Участие в конкурси за есета, спортни състезания, фолклорни и музикални фестивали.
 • Участие във ВИЖ фест на фондация „Комунитас“, който представя таланти от цяла България.

Резултати:

 • Подобрено емоционално, поведенческо и социално функциониране и интеграция на рисковата група деца, отглеждани извън семейна среда.
 • Редуциране на физическото насилие сред рисковата група деца, подобряване на уменията им за общуване и компенсиране на липсата на значим възрастен, посредством създаване на доверителна връзка с друг човек.
  Осигурена ежеседмична индивидуална подкрепа на над 180 деца в риск за последните 7 години.
  Проведени над 600 ежеседмични групови занятия с децата.
 • Участия и изяви на децата, ползващи услугата, в 33 фестивала и концерта с подкрепата на специалисти от Мобилния център
 • Реализирани 15 благотворителни базара с участието на деца и младежи в риск и доброволци.
 • Линк 1
  http://sever.bg/%D0%97%D0%9E%D0%92-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_l.a_i.245036.html
 • Осигурен летен работен стаж за 36 младежи, на които им предстои напускане на институция/резидентна услуга.
 • Подкрепа за 6 младежи, напуснали институции/резидентни услуги, спечелили бронзови отличия от програмата „Международна награда на Херцога на Единбург“. Сдружение ЗОВ е един от първите доставчици на Наградата в България и подготви първите младежи, спечелили това престижно отличие за страната (2014 година). Инициативата се реализира с подкрепата и на Президента на Република България.
 • Link 2 Линк 2
  http://www.borbabg.com/2014/02/19/%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8/
 • Link 3 Линк 3
  http://www.dnesbg.com/obshtestvo/mladezhi-ot-domove-v-oblastta-spetcheliha-nagrada-na-hertsoga-na-edinburg-v-angliya.html


“Аз съм много щастлива с моята менторка, тя е страхотна и бих искала да приличам на нея!”17-годишната М., която живее в резидентна услуга

„Аз усещам, че сме постигнали доста в нашата менторска двойка, и съм много горда, че мога да бъда ролеви модел за детето, с което работя”ментор-доброволец.

Случаят на младежа К.:  К. участва в почти всички инициативи на Сдружение ЗОВ – Менторски проект, проект за повишаване перспективите за образование и развитие на деца в риск, Клуб за деца. Той се включи в програмата за летни стажове и макар че беше още ученик, положи доста усилия и няколко поредни лета беше наеман от един и същ работодател с подкрепата на организацията. След напускане на формалната грижа той започна постоянно работа при същия работодател.

“Благодаря, една от моите мечти се сбъдна – аз винаги съм искал да работя това!”